SMART modellen – Bliv bedre til målsætning og opnå dine mål

HVAD ER SMART MODELLEN

SMART modellen er et godt værktøj der kan hjælpe dig til med nye eller forbedre gamle mål. Det gælder uanset om det er personligt eller på jobbet du ønsker at arbejde med målsætning. I denne artikel bliver du klogere på hvordan du sætter gode, effektive og “smarte” mål. 

DEFINITION: SMART MODELLEN

SMART modellen stiller 5 spørgsmål eller krav til dine mål:

 1. Specifikt: Hvad er det helt specifikt, du vil opnå med dit mål?
 2. Målbart: Hvordan ved du hvornår du har opnået dit mål?
 3. Attraktivt: Hvorfor er målet attraktivt for dig?
 4. Realistisk: Er målet realistisk og opnåeligt?
 5. Tidsbestemt: Hvornår er din deadline for målet?

Modellen gør det nemmere at tænke over vores mål og hjælper os til at sætte bedre mål. Dog mangler modellen at gøre brug af løbende feedback. Så vi foreslår at der tilføjes et “E” til sidst i modellen og at det dermed bliver “SMARTE” mål. E’et vil stå for:

Evaluering: Hvordan sikre du evaluering og feedback undervejs? (mere herom senere).

Guide: Sådan bruger du S.M.A.R.T. modellen

1. Gør det SPECIFIKT

Spørg dig selv: Hvad er det helt specifikt, du vil opnå med dit mål?

Jo mere præcis du kan være jo bedre. Det gør det lettere at opnå hvis vi ved præcist hvad det er vi vil. Lad os tage et par eksempler for at vise forskellen på specifikke og uspecifikke mål. 

Eksempler på dårlige (og uspecifikke) mål:

 • Jeg vil være sundere
 • Jeg vil gøre en større indsats på jobbet eller studiet
 • Jeg vil leve et godt liv

“Jeg vil være sundere” kan ændres til:

 • Jeg vil forbedre min søvn ved at sove 8 timer på hverdage fra 23.00-07.00
 • Halvdelen af mine måltider skal være “rigtig mad”
 • Jeg vil være mere fysisk aktiv ved at gå mindst 10.000 skridt om dagen

“Jeg vil gøre en større indsats på jobbet eller studiet” kan ændres til:

 • Jeg vil være mere personlig effektiv ved at gøre de vigtigste 3 ting først hver dag
 • Jeg vil bruge Pomodoro teknikken hver dag til at arbejde mere effektivt 

“Jeg vil leve et godt liv” kan ændres til:

 • Jeg vil hver søndag bruge 20 minutter på at planlægge gode ting i min kalender for den kommende uge.
 • Jeg vil bruge en hel weekend (f.eks. i sommerhus) på at blive klogere på mig selv, værdier og drømme. 
 • Jeg vil finde en ny hobby eller et fællesskab inden for noget der interesser mig. 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan være specifik? 
Det er ikke altid det er nemt at være specifik. Her er tre gode råd til hvad du kan gøre:

 • Sæt i stedet er mål om at blive klogere. Hvis du f.eks. gerne vil være sundere, men ikke ved hvad det kræver, så sæt f.eks. et mål om at blive klogere på søvn, kost og fysisk aktivitet.
 • Sæt et mål om at prøve noget der kan gøre dig klogere. Hvis du ikke ved hvad der er dit næste skridt i din karriere, så sæt et mål om at spørge 5 personer for idéer, gerne nogen som er der hvor du gerne vil være. 

2. gør det Målbart

Spørg dig selv: Hvordan ved du hvornår du har opnået dit mål?

Det er vigtigt at have målbare mål, så du kan følge dine fremskridt og holde motivationen oppe. Det vil hjælpe dig med at holde fokus, overholde deadlines og øge motivationen når du oplever at komme tættere på dit mål. Hvis du ikke kan gøre dette, så kan det være svært vurdere om du lykkes og det vil være nemmere at slække på dit mål.

Hvis du f.eks. gerne vil få mere ud af din søvn, så er der stor forskel på “Jeg vil sove bedre hver dag” og “Jeg vil sove 8 timer hver dag”. I det sidste eksempel vil du vide om du er i mål. 

Spørgsmål du kan stille dig selv for at gøre dit mål målbart:

 • Hvor mange eller hvor meget?
 • Hvornår ved jeg at jeg er i mål?
 • Hvordan kan jeg måle succes?

3. gør det Attraktivt

Spørg dig selv: Hvorfor er målet attraktivt for dig?

En stor faktor i målsætning er selvfølgelig at sætte de rigtige mål. Altså at vælge noget som er vigtigt og attraktivt for os, også når det bliver svært eller udfordrende. Tænk derfor over hvad det er der gør netop dette mål attraktivt og hvorfor det er vigtigt for dig. Hvis det ikke er vigtigt nok, så vil det også være sværere at fastholde motivationen. 

Spørgsmål du kan stille dig selv:

 • Er det dit eget mål? eller andres? (samfund, familie, venner, instagram etc.)
 • Hvad kan målet føre til hvis jeg opnår det? Kan det åbne op for nye muligheder?
 • Hvad vil det give dig at opnå målet?
 • Hvorfor er netop dette mål meningsfyldt?

4. gør det Realistisk

Spørg dig selv: Er målet realistisk og opnåeligt?

Det er vigtigt at dit mål har en form for realisme eller at det i mindste er realistisk at du kan lave de handlinger der kan sandsynliggøre at du kan opnå målet. Du behøver ikke have al erfaring, færdigheder eller ressourcerne til at starte med, men det er vigtigt du vil kunne få det undervejs. Hvis målet er urealistisk lige nu, så sæt i stedet et delmål som er realistisk (f.eks. et mål om at få erfaring el. opbygge færdigheder).

Spørgsmål du kan stille dig selv:

 • Kan jeg opnå dette mål?
 • Har jeg erfaringen eller færdighederne til at opnå målet? (eller kan jeg få det)
 • Har jeg ressourcerne til at opnå målet? (eller kan jeg få det)
 • Skal målet deles op i mindre delmål?

5. gør det Tidsbestemt

Spørg dig selv: Hvornår er din deadline for målet?

At have en deadline eller tidshorisont for dit mål er utrolig vigtigt. Det er med til at sikre at du får det gjort og kan evaluere eller justere hvis du ikke får det gjort inden fristen. Deadlines kan også være med til at øge motivationen. Måske kender du det fra nogle opgaver der i skolen eller på kontoret som laves i sidste øjeblik med stort indsats på rekordtid. Det gør det også sværere at udskyde målet eller lade andre ting fylde i stedet. 

Et tidsbestemt mål har typisk en dato (eller flere). 

Spørgsmål du kan stille dig selv:

 • Hvornår skal jeg være færdig med mit mål? (dato og tidspunkt)
 • Hvad skal jeg nå i dag? (delmål)
 • Hvad skal jeg nå den næste uge/måned/kvartal? (delmål)
 • Kan jeg mærke en naturlig motivation fra denne deadline? Hvis ikke, kan jeg lave et delmål med en deadline som er tættere på for at øge motivationen?

EKSEMPLER PÅ BRUG AF SMART MODELLEN

SMART modellen er blevet en almen kendt og meget brugt model til målsætning og planlægning. Her er et par eksempler på hvad den bruges til:

 • Til personlig målsætning og planlægning (f.eks. ifm. personlig udvikling el. sundhed)
 • Til coaching som en del af forskellige værktøjer der kan sættes i spil
 • Til sportspræstationer og planlægning
 • Til ledelse og projektledelse
 • Til planlægning med klienter el. kunder (f.eks. fysioteraupeuter, coaches, sygepleje, sagsbehandlere m.fl.) 

EKSEMPLER PÅ SMART MÅL OG MÅLSÆTNING 

SØVN

Specifikt: Sove 8 timer på hverdage fra 23.00-07.00

Målbart: Kan måle de “8 timer” og “23.00-07.00”

Attraktivt: Få mere overskud og mental klarhed om dagen

Realistisk: At gå i seng kl. 23.00 og stå op kl. 07.00 er realistisk

Tidsbestemt: Overordnet er det kl. 23.00-07.00, men jeg vil også give mig selv en deadline 2 uger fra nu (x dato) hvorefter jeg evaluere. Tidspunktet er sat i min kalender og har sat Gmail op til at sende mig en påmindelse.

STØRRE INDSATS PÅ ARBEJDE EL. STUDIE MÅL #1

Specifikt: Jeg vil finde ud af de vigtigste 3 ting, opgaver eller vaner jeg kan lave hver dag som det første for at forbedre min indsats og udbyttet heraf.

Målbart: Jeg vil kunne måle om jeg har fundet 3 ting, opgaver eller vaner. Jeg vil kunne måle om de er vigtige ved at det skal kunne gøre en betydelig forskel hvis det udføres.

Attraktivt: Det vil kunne give mig mere ro og bedre resultater at få mere ud af min tid.

Realistisk: At starte med kun 3 vigtige ting hver dag gør det realistisk at få dette gjort på 8 timer. Dog skal jeg være opmærksom på at de 3 ting er realistiske og maks tager 4-5 timer.

Tidsbestemt: Jeg bruger 2 timer i aften på at finde ud af hvad der er vigtigt, samt har afsat yderligere 2 timer på søndag, men det er vigtigt jeg får skabt momentum idag. 

STØRRE INDSATS PÅ ARBEJDE EL. STUDIE MÅL #2

Specifikt: At gøre de 3 vigtigste ting som det første på hverdage i 2 uger

Målbart: Jeg vil kunne måle om jeg har gjort de 3 vigtigste ting på hverdage i 2 uger

Attraktivt: Jeg tror på at det vil kunne øge mine resultater væsentligt og det vil kunne få en stor betydning for min uddannelse/karriere/liv.

Realistisk: 2 uger er kun 2×5 dage og en god start. Virker det, så kan jeg fortsætte efter.

Tidsbestemt: Jeg starter i morgen (x dato) og slutter om 2 uger (x dato)

SMART MÅL I VIRKELIGHEDEN:

Vil alle mål se ud som ovenfor eller skal SMART modellen altid følges slavisk? Nej. For nogen ting eller mål vil det give mening at skrive og planlægge hvert punkt. For andre mål vil det blot kunne være en stærk mental tjekliste du kan bruge til at reflektere eller planlægge. 

Det stærkeste ved SMART modellen er hvis du kan gøre det til en mental vane eller mental model at løbe de forskellige spørgsmål eller krav igennem når du tænker på mål og målsætning (stort som småt). Det vil være en rigtig god vane altid at prøve at gøre dine mål specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

S.M.A.R.T. mål giver ikke automatisk succes

Men kan være rigtig god måde at reflektere og få inspiration til din målsætning. Bedre refleksion og planlægning kan være med til at øge sandsynligheden for at du opnår dine mål. Du vil kunne genkende flere ting fra SMART modellen i vores artikler om vaner, viljestyrke og personligt effektivitet. 

SMART modellen mangler disse ting:

Da modellen er relativ gammel (menes at være fra 1980’erne), så er der flere ting og erfaringer fra de sidste 10-20 år som modellen ikke har med. Her er et par punkter til inspiration:

Hvordan sikre du at du husker at gøre det (påmindelser)
At gøre det specifikt og attraktivt kan hjælpe til at vi husker det. Men du kan med fordel bruge tid på at sikre du ikke glemmer dit mål eller det der skal gøres. Det kunne være via din kalender, to-do liste, venner eller kollegaer, sedler / post-it eller andet. 

Hvordan gør du brug af evaluering og feedback

“Everybody has a plan until they get punched in the mouth.” – Mike Tyson

Virkeligheden har det altid med at overraske og være mere kompleks end vi måske tænker over i planlægningen. Ved at evaluere eller give dig selv feedback (eller fra andre) undervejs mod dit mål, så kan du justere din tilgang og øge sandsynligheden for at du kommer i mål.

Hvordan kan du planlægge hvordan du vil møde udfordringer?
Ved du allerede nu hvad dine udfordringer vil være? Så løb dem igennem og se om du kan planlægge dig til at de bliver nemmere at overkomme.

Hvordan kan du få hjælp fra andre mennesker eller dit miljø?
Dette er måske en af de mest oversete og undervurderede punkter. Vi behøver sjældent gøre ting alene og ofte kan vi også ændre noget i vores miljø eller situation der gør det nemmere at opnå vores mål. Som vi skriver i vores artikel om vaner: “Det er ikke en svaghed at finde styrke udenfor sig selv”.

Styrk dine SMART mål med viljestyrke, vaner og personlig effektivitet

Til dette har vi skrevet tre artikler:

Opsummering af modellen:

En sidste gang. SMART modellen stiller 5 spørgsmål eller krav til dine mål:

 1. Specifikt: Hvad er det helt specifikt, du vil opnå med dit mål?
 2. Målbart: Hvordan ved du hvornår du har opnået dit mål?
 3. Attraktivt: Hvorfor er målet attraktivt for dig?
 4. Realistisk: Er målet realistisk og opnåeligt?
 5. Tidsbestemt: Hvornår er din deadline for målet?